Firma Aktualności Oferta Kontakt

Nowa POLIFOSKA® PLUS już tej jesieni

2013-09-05

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. znany od lat producent cenionych Polifosek, tegorocznej jesieni proponuje rolnikom nowy kompleksowy nawóz - POLIFOSKA® PLUS [NPK(MgS) 5-10-20-(7-9)]. Jak każda Polifoska jest ona w postaci równomiernych, dużych granul, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule  te są specjalnie powlekane, a więc nie zbrylają się trwale. Gęstość nasypowa wynosi 0,9-1,0 kg/dm3.

 

POLIFOSKA® PLUS zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 10% przyswajalnego fosforu (P2O5), w tym 8% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 20% potasu (K2O), w formie chlorku potasu, 7% magnezu (MgO) w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

 

Tak skomponowany skład, z azotem w formie amonowej ma na celu prawidłowe ukorzenienie roślin, (zbóż już od fazy BBCH 12 – drugiego liścia), wspomaga pobieranie fosforu, a stosunek fosforu do potasu 1:2 to podstawa dobrego ukorzenienia roślin i prawidłowego rozwoju rośliny od okresu powschodowego. Młode rośliny bardzo słabo pobierają magnez, niezbędny nie tylko w procesach fotosyntezy. Słabo pobierane przez oziminy jesienią mikroskładniki wydatnie wspomaga 9% dodatek siarki, która ma także korzystny wpływ na wzrost odporności roślin przed zimą oraz poprawia wartość biologiczną plonu.

 

POLIFOSKA® PLUS jako nawóz uniwersalny może być stosowana jesienią i wiosną pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare szczególnie przy niedoborze obornika w gospodarstwie, pod rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® PLUS zaleca się stosować na gleby ubogie w potas (powszechne niedobory na glebach lżejszych) i magnez, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potaso- i magnezolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak i rośliny pastewne i motylkowe.

 

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® PLUS przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

 

Jakość granuli ułatwia równomierny wysiew POLIFOSKI® PLUS na znaczne odległości i łatwość jej mieszania z innymi nawozami. Można ją mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

W aktualnej, trudnej sytuacji ekonomicznej ważną zaletą POLIFOSKI® PLUS jest - poza idealnie dobranym składem chemicznym, umiarkowana cena, co przy wysokiej skuteczności plonotwórczej plasuje ją bardzo wysoko jako nawóz efektywny, także ekonomicznie.

 

Więcej na www.polifoska.pl 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o.
33-150 Wola Rzędzińska 184 D
tel. 014 626 99 03, 014 674 57 92
fax 014 626 99 06
wamex@wamex.tarnow.pl